Workshop arbodienstverlening aanbesteden, 4 oktober 2018

U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden, dan biedt deze workshop uitkomst. Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Is aanbesteden de juiste keus en zo ja hoe leid je dat in goede banen?
  • Hoe zorg je ervoor dat arbodienstverlening past bij uw organisatiedoelstellingen?

Resultaten

Na afloop van deze workshop:

  • Weet u welke voorwaarden gelden voor het moeten aanbesteden van een dienst.
  • Kent u de rechten en plichten die de herziene arbowet 2017 bevatten voor de betrokken partijen.
  • Heeft u zelf een analyse gemaakt van de inrichting van de arbodienstverlening binnen de eigen organisatie, rekening houdend met de verschillende visies op verzuim.
  • Herkent u de voor- en nadelen van de verschilende visies op arbodienstverlening en kan dit vertalen naar de eigen organisatie.
  • Weet u de 9 stappen die een aanbestedingsproject moet doorlopen om te komen tot het gewenste resultaat, namelijk het uitzetten van de aanbesteding.
  • Heeft u een eerste opzet gemaakt voor het arbodienstverleningsconcept, waarmee vervolgens het programma van eisen vormgegeven kan worden.

Is deze workshop iets voor u?
Ga naar https://www.falkeverbaan.nl/blog/event/workshop-arbodienstverlening-slim-aanbesteden-zo-werkt-het-wel/