Transparante en effectieve arbodienstverlening en het tekort aan bedrijfsartsen.

Veel bedrijven worden inmiddels geconfronteerd met het bedrijfsartsen tekort en de daaraan gekoppelde stijging van tarieven. Naast de vele praktische problemen die dit opwerpt voor u als klant is het toch goed om stil te staan bij de manieren waarop de markt van arbodienstverlening hierop reageert en waar u op moet letten en hoe u ook hier de regie zo veel mogelijk in eigen hand kan houden:

1. Hoge tarieven: We zien twee fenomenen hierbij. Enerzijds worden de bedrijfsartsen door de schaarste duurder en dat zien we direct aan de uurtarieven van zelfstandige bedrijfsartsen. Anderzijds echter stijgen de tarieven die arbodiensten hanteren nog sterker zoals ook blijkt uit enkele marktconsultaties van Falke & Verbaan. Arbodiensten lijken op deze manier een inhaalslag te maken nadat jarenlang de tarieven onder druk hebben gestaan. De stijging van de uurtarieven van bedrijfsartsen brengt met zich mee dat andere professionals vaker worden ingezet en dat die tarieven vervolgens ook mee omhoog bewegen.

2. Meer dienstverleningsmodellen op basis van taakdelegatie.
Veel arbodiensten schakelen hier noodgedwongen op over. Er zijn vele varianten. Soms werkt het heel goed maar vaak is de keten van bij de verzuimbegeleiding betrokken professionals te lang en te kwetsbaar geworden en ontstaat er onduidelijkheid over de rolverdeling, met name in de ogen van medewerkers. Vaak worden er eenheidsprijzen of abonnementstarieven gehanteerd en kan de opdrachtgever niet zien wat het aandeel is van de verschillende professionals in de prijsstelling. Met ander woorden, de gewenste transparantie ontbreekt vaak.

3. Sommige arbodiensten verhogen niet alleen hun prijzen maar kunnen of willen minder renderende klanten niet meer bedienen. Dit zien we ook bij aanbestedingen. Als inkoopafdelingen teveel uit zijn om zo laag mogelijke tarieven te hanteren, haken de betere arbodienstverleners als eerste af.

4. Bedrijven die kiezen voor “ontzorgen” zijn nu nog veel duurder uit dan dan bedrijven die kiezen voor “eigen regie” dan voorheen.

Het is verstandig eerst bij bovenstaande ontwikkelingen stil te staan om vervolgens te kijken hoe u hierop in kunt spelen. Alvorens te kijken naar de oplossingen is het belangrijk om eerst eens te kijken waar u behoefte aan heeft als het om arbodienstverlening gaat. Hiervoor kunt gebruik maken van de Kwadrantentool van Falke & Verbaan www.arboview.nl
Heeft u op dit moment te maken met een toename van het verzuim? Dan maakt dat u extra kwetsbaar voor negatieve effecten van het bedrijfsartsen tekort. We zien namelijk dat bij toename van het verzuim en het (nog) niet goed geïmplementeerd zijn van het eigen regie model dat de arbodienstverleners ove uren draaien. De arbodienstverleners die werken met taakdelegatie vangen dit op om in het begin van het verzuimtraject andere functionarissen dan de bedrijfsarts in te zetten en ook nadat de medewerker is gezien door de bedrijfsarts gebruik te maken van andere professionals. Als u een dergelijke dienst verlener hebt is het goed te letten op of de taakdelegatie leidt tot een grotere effectiviteit en efficiency of juist niet. Gespecificeerde uren of verrichtingen registratie bij de facturen van de arbodienstverlening, de terugkoppelingen en de verzuimcijfers geven hiervoor inzichten. Maakt u gebruik van enkel bedrijfsartsen inzet dan zal in een dergelijke situatie de bedrijfsarts al gauw ondergesneeuwd raken onder de spreekuur aanvragen. Vaak kan de bedrijfsarts in deze tijd dan niet meer aan de vraag voldoen en als het wel het geval is dan stijgen de kosten.
U kunt hier echter zelf het nodige aan doen. Enerzijds kun u alsnog werk maken van een goede implementatie van het eigen regie model maar mocht dat om allerlei redenen niet lukken omdat bijvoorbeeld de span of control van leidinggevenden eenvoudigweg te groot is of omdat u werkt met zelfsturende teams dan is extra ondersteuning van uw leidinggevenden door de inzet van verzuimcoaches het overwegen meer dan waard. Zij helpen het spreekkuur van de bedrijfsarts te ontlasten door selectiever en gemotiveerd om te gaan met de spreekuur verzoeken en zorgen ervoor dat de re-integratie vlotter gaat en ook de dossiervorming op orde is. In veel gevallen is het dan ook niet nodig om hier voor casemanagers onder taakdelegatie via de arbodienst in te zetten. Dat scheelt in de kosten en het is bovendien transparanter . Door de eigen verzuimcoach, casemanagers of verzuim specialisten in te zetten of in te huren zorgt u er ook voor dat deze functionarissen geen onderdeel zijn van het verdienmodel van de arbodienstverlener omdat u zelf de regie houdt.