Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren….

Lees verder