Screening effectiviteit van uw Arbodienst

Sinds het bestaan van arbodiensten en dat is nu bijna 25 jaar zijn klanten kritisch over de dienstverlening. De opkomst van het eigen regie model en en het casemanagement ( taakdelegatie model) zijn daar uitingen van. De beleving rond de effectiviteit van de arbodienstverlening wordt bepaald door een aantal factoren. Maar als we de kritiek nader beschouwen dan komen voortdurend dezelfde thema’s terug zoals:

– Kwaliteit communicatie via systemen en en in het persoonlijke contact
– Kosten in verhouding tot effectiviteit
– Transparantheid van het verdienmodel
– Kwaliteit van de professionals
– Wijze van facturering
– De verwachte of beloofde resultaten

Deze thema’s staan los van de aard van de diensten die men afneemt of het dienstverleningsconcept dat men wenst qua regievoering.

Arboview onderzoekt en monitort de bestaande dienstverlening door te kijken naar de visie en de processen in relatie tot kosten resultaten.

Hierbij richten we ons op:

– Beleidsdocumenten en doelstellingen
– Sturingsinformatie en verzuimcijfers
– Analyseren van het verdienmodel
– Dienstverleningsprocessen interne en in relatie tot externe providers
– Facturering en kosten
– Kennistoets professionals m.b.t. wet en regelgeving en adviesvaardigheden

Het onderzoek vindt plaats door middel van desktop research, interviews en online onderzoeken. De resultaten en aanbevelingen vatten wij samen in een rapport in powerpoint vorm waarbij we onderscheid maken tussen de situatie zoals die rond de bestaande dienst verlening is (ist situatie) en hoe die zou moeten of kunnen zijn (soll situatie).