Nieuws

Een nieuw huis van sociale zekerheid?

De Polder revitaliseert zichzelf: “Een nieuw huis van sociale zekerheid? Begin oktober 2018 stond in Het Financieele Dagblad een pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de AWVN, voor een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ZZP’ers. In hetzelfde blad brak hij een lans voor de vakbonden die nodig zijn voor het duurzaam functioneren van het poldermodel….

Lees verder

Het eigen-regiemodel voorbij – over taakdelegatie en zelfregie

Jaren geleden schreef ik in een artikel voor Arbomagazine dat het tijdperk van de arbosaurussen op zijn einde liep. Als oorzaak voorzag ik toen dat veel bedrijven kozen voor het eigen-regiemodel of voor het casemanagementmodel. De voorspelling is uitgekomen maar de evolutie stopt niet bij het ERM of casemanagementmodel. De ontwikkeling gaat door onder invloed…

Lees verder

Taakdelegatie of liever een medewerkerscoach?

Taakdelegatie? Of liever een medewerkerscoach? Lees hier de blog van Corina Blokland. Weet u allemaal wat taakdelegatie is? De kenners onder ons zullen nu hard ja knikken. En wellicht een aantal van u weet er wel wat van, maar toch niet helemaal van de hoed en de rand. En dat is precies waar ik regelmatig…

Lees verder

Workshop arbodienstverlening aanbesteden, 4 oktober 2018

U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden, dan biedt deze workshop uitkomst. Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt. Denk bijvoorbeeld aan: Is aanbesteden de juiste keus en zo ja hoe leid…

Lees verder

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren….

Lees verder

Maatwerk- en vangnetregeling in relatie tot Eigen regie management

Hieronder volgt een korte samenvatting van ontwikkelingen in de arbomarkt vanaf de introductie van de WVP tot aan de Nieuwe Arbowet van 2017 Na de introductie van de WVP begin deze eeuw ontstond er een chaos in arboland en werkgevers werden toenemend ontevreden over de dienstverlening van arbodiensten. Die hadden net forse tariefsverhogingen doorgevoerd om…

Lees verder

Wat is er aan de hand met de WIA?

De WIA-instroom is in 2016 met 13% gestegen ten opzichte van 2015. Dat is de grootste WIA-stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze stijging en voor zover nu bekend is de stijging voor ruim 25% te verklaren door een toename van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in combinatie met…

Lees verder

Workshop Arbodienstverlening slim aanbesteden; Zo werkt het wel

U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden, dan biedt deze workshop uitkomst. Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt. Denk bijvoorbeeld aan: Is aanbesteden de juiste keus en zo ja hoe leid…

Lees verder