Nieuws

De impact op het inkoopproces

In blog 2 van deze serie over de ontwikkelingen in de arbowereld lieten we al zien dat er grote bedrijfsartsen schaarste is. Dit heeft grote impact op hoe bedrijven arbodienstverlening kunnen inkopen. In tegenstelling tot het verleden zijn arbodienstverleners minder gericht op omzet maximalisatie maar eerder op rendement. Hierdoor maken zij andere keuzes en stoten…

Lees verder

Ontwikkelingen in markt van arbodienstverlening 2019-2020 deel II

In de vorige blog vertelden we dat de overheid door wetgeving veel invloed heeft gehad op de manier waarop arbodienstverlening is ingericht. Europese richtlijnen kwamen niet overeen met de verplichte winkelnering van arbodienstverlening in Nederland. In 2005 werd het daarom niet langer verplicht om arbodienstverlening af te nemen van een gecertificeerde arbodienst. Het uitgangspunt werd…

Lees verder

Ontwikkelingen in markt van arbodienstverlening

De laatste jaren staat de wereld van arbodienstverlening niet stil, ik noem alleen maar de AVG, de vernieuwde arbowet, overnames en fusies, het tekort aan bedrijfsartsen, vraagstukken rondom taakdelegatie. Allemaal voorbeelden van ontwikkelingen die de inkoop en organisatie van arbodienstverlening er niet gemakkelijker op hebben gemaakt. Om door al deze ‘arbo-bomen’ het bos weer te…

Lees verder

Eigen regie of Eigen regie? What’s in a name?

In ons advieswerk loop ik regelmatig aan tegen het feit dat veel relaties het ‘eigen regie model’ als term noemen om een model van arbodienstverlening te beschrijven, maar eigenlijk meer een ‘mentaliteit’ bedoelen. En hoewel er veel overlap is, is er ook wel degelijk een verschil. Het ‘eigen regie model’ is in de jaren ‘90…

Lees verder

Uw wensen vs. modellen in de markt

Het was vanmorgen weer druk op de weg; de scholen zijn weer begonnen en out-of-office-berichten zijn uitgezet: de zomer is weer voorbij. E-mails stromen bij ons binnen met allerlei vragen over verzuim en arbodienstverlening. Op het gebied van arbodienstverlening merken we met name veel behoefte aan hulp bij het selecteren van een nieuwe arbodienstverlener. Sowieso…

Lees verder

Taakgedelegeerde, verlengde arm, functionele eenheid, bekwaamheidstoets. Begrijpt u waar dit over gaat?

Taakgedelegeerde, verlengde arm, direct bij de behandeling betrokkenen, bekwaamheidstoets, voorbehouden taken, supervisie, functionele eenheid, niet structureel herverdelen van taken Begrijpt u waar het over gaat? Als u werkzaam bent in de arbodienstverlening dan zult u ongetwijfeld iets herkennen. Maar als u werkgever of werknemer bent zult u misschien denken waar heeft hij het over! Nou…

Lees verder

Vraag en aanbod op de arbomarkt

De wereld van arbodienstverlening is aan het veranderen. Hiermee doel ik niet zozeer op de vernieuwde arbowet of de aangescherpte privacywetgeving maar veel meer de verhouding tussen vraag en aanbod op de markt. Wij begeleiden regelmatig aanbestedingen voor klanten die op zoek zijn naar een arbodienstverlener. Enerzijds omdat het huidige contract afloopt en anderzijds omdat…

Lees verder