Nieuws

De MKB ontzorgpolis: proefballon voor een stelsel wijziging in sociale zekerheid en arbodienstverlening? Onlangs heeft minister Koolmees in zijn ijver om de polder nieuw leven in te blazen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarbij de MKB ontzorgpolis centraal staat. Dit moet de oplossing worden voor kleine MKB bedrijven die de twee jaar loondoorbetaling zien als een drempel om mensen in dienst te nemen maar die ook de arbodienst en de verzuimverzekering te duur vinden. De MKB ontzorgpolis regelt alles inclusief tweede spoor en de regie komt te liggen bij een dedicated casemanager betaald door de inkomensverzekeraar en mogelijk ook in dienst van de verzekeraar. Deze moet de arbodienst en bedrijfsarts gaan aansturen. Onduidelijk is hoe ze dit willen gaan doen kwa privacy maar Verbond van Verzekeraars en OVAL gaan een werkwijzer ontwikkelen, dus dan moet het goed komen. Daarnaast is ook de bedoeling dat premie stijging op basis van experience rating ten gevolge van verzuimstijging bij individuele bedrijven wordt gedempt door meer solidariteit. Of dit per branche of per verzekeringsmaatschappij/volmacht of op een andere manier wordt gepoold is nog onduidelijk. Wat echter geintroduceerd wordt als een oplossing voor kleine bedrijven lijkt gedoemd te mislukken als de slechte risico’s op grote schaal van deze polis gebruik willen maken. Dan wordt het onbetaalbaar. Nu zult u zich mogelijk ook afvragen waarom het kabinet en het Verbond hierop aansturen! Fijn dat ze de beroepsgroep van casemanagers zo’n warm hart toe dragen en fijn dat het Verbond opnieuw alleen met gecertificeerde casemanagers en arbodiensten wil werken maar wat schieten die er mee op als de MKB ontzorgpolis geen succes wordt? En als de polis te duur wordt voor kleine werkgevers wat hebben die er dan nog aan? Deze minister is echter niet te onderschatten, hij denkt in modellen, kijkt vooruit en rekent alles door. Dat blijkt ook uit het pensioenakkoord. Hij weet dus nu al dat binnen een paar jaar een volgende ingreep nodig is om de kosten in de hand te houden. En dat kan dan alleen maar zijn een vergroting van de solidariteit door de doelgroep uit te breiden. Maar ook door schaalvergroting aan de arbodienst-kant de kosten te drukken en bij aanbestedingen (want dat zullen verzekeraars zeker gaan doen) arbodiensten te selecteren op kosten en schadelastperformance. Arbodiensten lijken hier al op in te spelen gezien de vele overnames. Als er vervolgens arrangementen op CAO niveau of op andere basis worden gemaakt waarbij de vakbonden kunnen meepraten dan is de polder na dertig jaar weer gerecollectiveerd en geresocialiseerd en hebben de verzekeraars als maatschappelijke organisaties de rol van de bedrijfsverenigingen van destijds overgenomen. Minister Koolmees redt zo de polder en legt ongemerkt de basis voor een stelselwijziging zonder dat die term ook maar gevallen is. De effecten zullen er echter niet minder om zijn. Bij aanbestedingen en selectie van arbodiensten is het goed om te realiseren dat sommige arbodiensten zich nu ook al specifiek richten op wat ze zelf de “verzekerde markt” noemen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de manier waarop ze hun dienstverlening inrichten. Onze Arboview consultants kennen de markt en kunnen u hierbij van advies dienen. Reijer Pille 21 juni 2019

Lees verder

Taakgedelegeerde, verlengde arm, functionele eenheid, bekwaamheidstoets. Begrijpt u waar dit over gaat?

Taakgedelegeerde, verlengde arm, direct bij de behandeling betrokkenen, bekwaamheidstoets, voorbehouden taken, supervisie, functionele eenheid, niet structureel herverdelen van taken Begrijpt u waar het over gaat? Als u werkzaam bent in de arbodienstverlening dan zult u ongetwijfeld iets herkennen. Maar als u werkgever of werknemer bent zult u misschien denken waar heeft hij het over! Nou…

Lees verder

Vraag en aanbod op de arbomarkt

De wereld van arbodienstverlening is aan het veranderen. Hiermee doel ik niet zozeer op de vernieuwde arbowet of de aangescherpte privacywetgeving maar veel meer de verhouding tussen vraag en aanbod op de markt. Wij begeleiden regelmatig aanbestedingen voor klanten die op zoek zijn naar een arbodienstverlener. Enerzijds omdat het huidige contract afloopt en anderzijds omdat…

Lees verder

Een nieuw huis van sociale zekerheid?

De Polder revitaliseert zichzelf: “Een nieuw huis van sociale zekerheid? Begin oktober 2018 stond in Het Financieele Dagblad een pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de AWVN, voor een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ZZP’ers. In hetzelfde blad brak hij een lans voor de vakbonden die nodig zijn voor het duurzaam functioneren van het poldermodel….

Lees verder

Het eigen-regiemodel voorbij – over taakdelegatie en zelfregie

Jaren geleden schreef ik in een artikel voor Arbomagazine dat het tijdperk van de arbosaurussen op zijn einde liep. Als oorzaak voorzag ik toen dat veel bedrijven kozen voor het eigen-regiemodel of voor het casemanagementmodel. De voorspelling is uitgekomen maar de evolutie stopt niet bij het ERM of casemanagementmodel. De ontwikkeling gaat door onder invloed…

Lees verder

Taakdelegatie of liever een medewerkerscoach?

Taakdelegatie? Of liever een medewerkerscoach? Lees hier de blog van Corina Blokland. Weet u allemaal wat taakdelegatie is? De kenners onder ons zullen nu hard ja knikken. En wellicht een aantal van u weet er wel wat van, maar toch niet helemaal van de hoed en de rand. En dat is precies waar ik regelmatig…

Lees verder

Workshop arbodienstverlening aanbesteden, 4 oktober 2018

U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden, dan biedt deze workshop uitkomst. Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt. Denk bijvoorbeeld aan: Is aanbesteden de juiste keus en zo ja hoe leid…

Lees verder

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren….

Lees verder

Maatwerk- en vangnetregeling in relatie tot Eigen regie management

Hieronder volgt een korte samenvatting van ontwikkelingen in de arbomarkt vanaf de introductie van de WVP tot aan de Nieuwe Arbowet van 2017 Na de introductie van de WVP begin deze eeuw ontstond er een chaos in arboland en werkgevers werden toenemend ontevreden over de dienstverlening van arbodiensten. Die hadden net forse tariefsverhogingen doorgevoerd om…

Lees verder