Masha Derlage

Als organisatiepsycholoog ben ik geboeid door menselijk gedrag en keuzeprocessen. Nog interessanter vind ik het vraagstuk hoe organisatieprocessen en –structuren zo in te richten, dat gedrag op een positieve manier wordt beïnvloed. Vandaar dat ik als consultant bij Arboview altijd op zoek ben naar het effect achter de inrichting; hoe zien de processen eruit, welke keuzes ten aanzien van arbodienstverlening zijn er te maken en wat levert het je als organisatie – zowel kwalitatief als kwantitatief – op? Geen organisatie en geen vraag is hetzelfde, dus voor mij de uitdaging om samen met de klant de best passende oplossing te vinden.