Het team

Rianne Baan
Senior Consultant

Bij verschillende arbodiensten heb ik in 13 jaar tijd veel praktijkkennis opgedaan over het arbolandschap en verschillende dienstverleningsmodellen. Deze kennis zet ik nu in om organisaties te begeleiden naar het voor hen wenselijke arbodienstverleningsmodel en bijpassende arbodienstverlener via ArboView. Samen met de klant een positie- en ambitiebepaling doen levert veel inzicht en inspiratie op om een concreet programma van wensen en eisen te realiseren. Het vinden van de juiste arbodienstverlener die naadloos aansluit bij de ambities van de klant is een mooie uitdaging!

LinkedinEmail
Tom de Vries
Consultant

Als consultant bij ArboView adviseer ik klanten bij (her)inrichting van de arbodienstverlening. Afhankelijk van de behoefte, begeleid ik klanten bij de verschillende processtappen die hierbij worden doorlopen. Van koersbepaling, het opstellen van een programma van eisen en marktoriëntatie tot aan het selecteren van een passende arbodienstverlener en de uiteindelijke implementatie. Mijn aanpak kenmerkt zich door een resultaatgerichte en praktische benadering, waarbij het klantbelang altijd voorop staat.

LinkedinEmail
Albertine Vermeer
Consultant

Via mijn werk als consultant bij ArboView ben ik mij de laatste jaren steeds meer bezig gaan houden met arbodienstverlening. De complexiteit van het arbolandschap – en vooral het scheppen van helderheid hierin - vind ik erg boeiend. Met ArboView ga ik vaak samen met de klant aan de slag en neem ik hen mee in de verschillende manieren waarop arbodienstverlening kan worden ingericht. Vaak zien klanten door de bomen het bos niet meer en weet men niet goed waar te beginnen als het gaat om aanbesteden of het verbeteren van de effectiviteit van arbodienstverlening. Het geeft dan enorm veel voldoening als de klant door onze adviezen ineens de eenvoud in de complexiteit gaat zien.

LinkedinEmail
Masha Derlage
Consultant

Als organisatiepsycholoog ben ik geboeid door menselijk gedrag en keuzeprocessen. Nog interessanter vind ik het vraagstuk hoe organisatieprocessen en –structuren zo in te richten, dat gedrag op een positieve manier wordt beïnvloed. Vandaar dat ik als consultant bij Arboview altijd op zoek ben naar het effect achter de inrichting; hoe zien de processen eruit, welke keuzes ten aanzien van arbodienstverlening zijn er te maken en wat levert het je als organisatie - zowel kwalitatief als kwantitatief - op? Geen organisatie en geen vraag is hetzelfde, dus voor mij de uitdaging om samen met de klant de best passende oplossing te vinden.

LinkedinEmail